ENT3R realfagstrening

Realfagstrening og motivasjon til å velge realfag

Pensum og innhold i fagene endres med nye læreplaner, og det er ikke alltid det enkleste å være mamma eller pappa og lærer samtidig. Det kan være en fordel at andre hjelper til med leksene. En som er nærmere i alder og med en helt annen rolle enn den foreldre har.

I ENT3R får elevene hjelp til lekser i realfag av studenter som studerer realfaglige utdanninger. Undervisningen skjer i mindre grupper, med studenter som har fått undervisningsopplæring og som har tid til hver enkelt elev.

ENT3R er for elever i 10.klasse og på videregående skole, og studentene møter elevene hver uke for å hjelpe med lekser i realfag.

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag.

Tilbudet drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og er et nasjonalt tilbud som er gratis for elevene.

Les mer om ENT3R og finn din nærmeste campus her >