Hvorfor er det lurt for elevene å velge realfag?

Realfag gir en solid grunnkompetanse og det beste utgangspunktet for å tilpasse seg et arbeidsmarked i endring.

Fremtiden vet vi ikke så mye om, men dagens analyser av det fremtidige jobbmarkedet antyder at hoveddelen av de fremtidige jobbene ikke eksisterer i dag. Vi vet derfor ikke hvilke jobber som vil eksistere om 20 eller 40 år, og hvilken kompetanse de jobbene krever. Derfor er det viktig å gi de unge en god grunnkompetanse og evne til omstilling og livslang læring. Samtidig så vet vi at teknologi vil være en essensiell del av hverdagen også i fremtiden, og behovet for realfagkunnskap vil øke. Realfag er en samlebetegnelse for en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi. Felles for realfagene er at de kommer til å inngå i mange av løsningene på samfunnets utfordringer, også i fremtiden.

Hvorfor er kunnskap om realfag viktig?

Realfagene er viktige bærebjelker i kunnskapen vi mennesker trenger for å forstå og interagere med omverden. Verden blir mer og mer avhengig av teknologi, og vi benytter teknologi i de fleste yrker. Det å ha realfaglig bakgrunn fra grunnskole og videregående er verdifull kunnskap for alle å ha med seg videre i livet. En realfaglig videreutdanning gir også en allsidig og bred kompetanse, med mange jobbmuligheter innenfor ulike yrker og sektorer.

Mange tenker kanskje at det bare er de flinkeste i matematikk som lykkes med realfag, men slik er det ikke. Vi snakker med mange elever som sier at de grudde seg til realfagene i videregående skole eller på studiet, men at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet. Følg opp barnet ditt og motiver han/henne til å jobbe målrettet, realfagene krever en viss innsats – men det er viktig å presisere at motivasjon er viktigere enn talent for å lykkes. Og dersom barnet ditt helst vil gå yrkesfag, så husk at dersom han/hun skulle ønske å ta høyere utdanning seinere, så er det fullt mulig. Flere aktører i industri og næringslivet etterspør nettopp ingeniører med yrkesfaglig bakgrunn. De er har en verdifull praktisk kunnskap som kombinert med realfagslig utdanning gir de en særegen kompetanse. Se den visuelle oversikten over ulike veier til høyre utdanning i realfag og teknologi.

Det viktigste er at det er eleven selv som velger utdanningsprogram, fag og høyere utdanning. Det er ingenting som slår den indre motivasjonen når man skal velge utdanning. Som forelder er det beste bidraget å involvere seg i barnet og bidra til å øke kjennskap til ulike studier og yrker, slik at barnet ditt tar et valg som er mest mulig riktig for seg selv. Er du selv usikker på hva ingeniører, teknologer, fysikere eller geologer jobber med? Sjekk ut rollemodellene og realfagsyrkene, det kan bidra til mer kunnskap om hva realfagene brukes til, for mange er det motiverende i seg selv.