Jenter og realfag

Jentefag og guttefag?

I dag er det flere jenter enn gutter som tar høyere utdannelse, men det fremdeles slik at jenter i stor grad vel pedagogiske fag, helse- og sosialfag, mens guttene gjerne velger naturvitenskaplige og teknologiske fag.

Sammenlignet med andre land har Norge et kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked og vi har ikke klart å fjerne merkelappene med «typiske guttefag/-yrker» og «typiske jentefag/-yrker», og henger dermed feminine og maskuline merkelapper på utdannelser og fag. Dette i seg selv ser ut til å bidra til en reproduksjon av et kjønnsdelt arbeidsmarked.

Mestring for begge kjønn

Trass i denne reproduksjonen viser nasjonale prøver og forskning fra inn- og utland at gutter og jenter har like forutsetninger og er like flinke i disse fagene. Men det er en tendens at jenter stiller strengere krav til seg selve og sine egne resultat enn gutter, og dermed også velger vekk det de er usikre på om de mestrer.

Vi ønsker å bevisstgjøre ungdommene, og særlig jentene, om at de har det som skal til for å mestre realfag – det handler ikke om kjønn. Det er behov for både gutter og jenter med realfaglig bakgrunn i framtidas arbeidsliv.

Hjelp ungdommen din til å velge riktig gjennom å være nysgjerrig på hva hun/han liker og interesserer seg for – hjelp dem å se alle alternativene som finnes der ute! Bruk velgriktig og ressursene som ligger her til å øke kunnskapen om realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker.