Utdanningstesten

Utdanningstesten er utviklet for å vise ungdom mulighetene som finnes innenfor realfag og teknologi, og er delt inn i fire deler som også sluttresultatet sier noe om; personlighetsstil, yrkesinteresser, læringsstil og faginteresser.

Testen viser et mangfold av realfagsyrker som passer ulike typer mennesker. Med denne testen håper vi at unge blir inspirert til å velge realfag i videregående skole og i høyere utdanning. Testen viser mulighetene innen realfag og teknologi og har som mål gi ungdom et best mulig informasjonsgrunnlag til å ta gode utdanningsvalg.

Testen er utviklet for Nasjonalt senter for realfgsrekruttering og er basert på psykolog dr. Helge Brovolds forskning.

Ta testen her >